تبلیغات
آوای نادر - مطالب خرداد 1393

آوای نادر


تاریخ:پنجشنبه 29 خرداد 1393-12:28 ب.ظ

تلمیحات داستانی در قصاید خاقانی

در این جا بخشی از ازاین مقاله آورده می شود که این کار با استاد دکتر میر جلال الدین کزازی در همایش بین المللی همایش ترویج ادب فارسی در دانشگاه علامه طباطبایی چاپ شد


تلمیح از جمله عناصری است که در زیبایی شعر موثر است.جایگاه تلمیح در عنصر اصلی شعر در حوزه ی درون مایه قرار می گیرد. تلمیح آرایه ای است که در مباحث علم بدیع جای دارد.
جلال الدین همایی در تعریف تلمیح می گوید:"تلمیح در لغت به معنی به گوشه ی چشم اشاره کردن ودر اصطلاح بدیع آن است که گوینده در ضمن کلام به داستانی یا مثلی یا آیه و حدیثی معروف اشاره کند"(فنون بلاغت ،ص110)
دکتر کزازی به جای تلمیح از اصطلاح "چشمزد" استفاده می کند:"چشمزد یا تلمیح آرایه ای است درونی که سخنور بدان،سخت کوتاه،از داستانی،دستانی(مثل)،گفته ای وهرجه از این گونه سخن در میان می آورد"(زیباشناسی سخن پارسی ،ج3ص110)
خاقانی اغلب از تلمیح در مقام شباهت سازی وسنجش رفتار وکارکرد افراد بازندگی شخصیت های داستانی اسفاده کرده است.
مجموع مایه های تلمیحی در قصاید خاقانی که در پایان نامه واین مقاله مورد بررسی قرار گرفت شامل1278بیت قصاید خاقانی است که تلمیحات داستانی مربوط به پیامبران شامل881بیت معادل66/93درصد،تلمیحات دینی غیر از داستان پیامبران شامل 141بیت معادل 11درصد،تلمیحات ملی واساطیری شامل 112بیت معادل8/76درصد،تلمیحات تاریخی شامل106بیت معادل8/29درصد،تلمیحات نوادر حکایات واشارات شامل 23بیت معادل 1/79درصد،تلمیحات عاشقانه شامل 12بیت0/75درصد وتلمیحات بخشندگان ورادان شامل 3بیت0/25درصد است
البته قابل ذکر است که این مقاله از پایان نامه ی من با راهنمایی دکتر کزازی نوشته شد.
نادر ابراهیمیانداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:سه شنبه 27 خرداد 1393-12:46 ب.ظ

خوبی

برای همه خوب باش

آن که فهمید،همیشه کنارت خواهد بود
و آن کس که نفهمید، 
روزی دلش برای خوبی هایت تنگ می شود
در نهایت پاداش خوبی ها 
نزد خداوند محفوظ استداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:شنبه 24 خرداد 1393-05:19 ب.ظ

موسیقی بیرونی در هشت کتاب سهراب سپهری

دراین جا به بخشی از مقاله ی "موسیقی بیرونی در هشت کتاب سپهری "از من بادکتر غنی پور که در دانشگاه علامه طباطبایی چاپ شد اشاره می کنم.

موسیقی بیرونی که همان وزن عروضی است براساس کشش هجاها وتکیه هاو...وزن،موسیقی بیرونی شعر را ایجاد می کند.
سهراب در اشعارش اوزان نرم وملایم  را انتخاب می کند.سهراب در انتخاب وزن دنباله رو نیما می باشد
وگاهی هم در زمینه ی خروج از موازین امروزی نیمایی هم کارهایی کرده است که دربیشترموارد
  در نوشتن مصراع هاست نه در ایجاد و وسعت دادن وزن مثلا شعر"آب را گل را نکنیم" در حقیقت شش مصراع است وبه عمودی بوده است.سپهری به صورت سه مصراع افقی آورده است.سهراب را می توان در ردیف شاعران صاحب سبکی  چون نیما،اخوان ، فروغ و شاملو قرار دادو با آن که سهراب به وزن احاطه دارد اما چندان مقید وملزم به اجرای اوزان در شعر نبوده است.
از مجموع136 شعر در هشت کتاب تعداد 37 شعر بر وزن "فاعلاتن"ومتفرعات آن،4شعربر وزن "مفعول
فاعلات" یا"مفعول فاعلاتن"2شعر بروزن"مفاعیلن"2شعربر وزن "مفتعلن فاعلات مفتعلن فاع"می باشد.بنابرین تعداد اشعار دارای وزن 47 تا می باشد یعنی حدود 34/55درصداز اشعار سپهری دارای موسیقی بیرونی هستند.
بعضی از اشعار سپهری از گروه اشعار منثور هستند که از مجموع 136شعر در هشت کتاب سهراب
تعداد69تا شعر منثور هستندکه درحدود 50/73درصد از اشعار سپهری را شامل می شود.
  در این جا باید  از   راهنمایی دوستان عزیزم آقایان یوسف چالی تبار شفیعی نویسنده ی کتاب"قرابت معنایی درکنکور"وحسنعلی کوثری شاعر توانا ومولف "نقشه ی شاعران زبان فارسی"وبه ویژه ازاستاددکتر وحیدیان کامکاردرتذکرات به جایشان در سفر به مشهد مقدس درسال 90 تشکر کنم
ضمنا پژوهش این مقاله درحدود8ماه طول کشید.
نادرابراهیمیان


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:پنجشنبه 22 خرداد 1393-12:28 ب.ظ

تنگنای قافیه

در نبودن تو

اسیر تنگنای قافیه ام
دوباره شعر می گویم
دوباره
شعرم به پایان می رسد
زمین از نبودن تو
آلوده است
یا مهدی
نادر ابراهیمیانداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:دوشنبه 19 خرداد 1393-09:20 ب.ظ

دل چکان

گفتم که:لبت! گفت :مکیدن دارد

گفتم:دهنت!گفت:ژکیدن دارد
گفتم که:دلم!گفت:اگرآب شود
از چشم ترت به رخ چکیدن دارد

استاد دکتر میر جلال الدین کزازیداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:جمعه 16 خرداد 1393-06:54 ب.ظ

سرد

من وتنهایی وتنهایی ومن

من ودلتنگی ودلتنگی ومن
همه از یک تبار ویک قماشیم
من وخاموشی وخاموشی ومن
دکتر آرزو صفایی

iam lone liness  I
Imiss and miss and I
Alofadscent  a qmoshm
Im off and Imoffداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:پنجشنبه 15 خرداد 1393-05:32 ب.ظ

برگشت

در بانک

پشت باجه نشستم
در حساب زندگی ام پولی نبود
بانک
چک چشم آبی تو را
برگشت زده بود
نادر ابراهیمیان


thebank
sitting behind the counter of
the money was in my account
the bank
czach blue eyes you
had backداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:سه شنبه 13 خرداد 1393-12:01 ب.ظ

مقالات پژوهشی

مقالات علمی - پروهشی من که درمجلات علمی وپروهشی دانشگاه ها وهمایش ها چاپ شده است عبارتند از:

ا- سیمای حضرت نوح در قصاید خاقانی با دکتر میر جلال الدین کزازی در مجله رشد ادب فارسی
2-بررسی مقام زن در شاهنامه و ایلیاد هومر با دکتر کزازی در همایش انجمن ترویج دانشگاه علامه طباطبایی
3- تشبیه در مثنوی فرهاد وشیرین وحشی با دکتر احمد غنی پور ملکشاه  در همایش بین المللی بافق
 4 مقایسه مقام زن در اشعار فروغ وغاده السمان با دکتر حسین تقوی  ودکتر حسن گودرزی در همایش بین المللی انجمن ترویج ادب فارسی
 
 5-بررسی موسیقی بیرونی در شعر سپهری با دکتر احمد غنی پور ملکشاه در دانشگاه علامه طباطبایی
 6   -بررسی موسیقی کناری شعر سهراب با دکتر ابراهیم ابراهیم پور در دانشگاه علامه طباطبایی
  7 -بررسی شعر سهراب برمبنای هرمنوتیک دیلتای  در همایش بین المللی انجمن ترویج زبان وادب فارسی در شهریور 93 در دانشگاه پیام نور بجنورد به صورت سخنرانی ارائه شد
  8-زندگی در شعر سهراب  با دکتر احمد کریمی در دانشگاه آزاد چالوس
  
 9-مازندرا ن  در کتاب های اسطوره وتاریخی  با دکتر فرشته مومنی
10- علل مخالفت اندیشمندان مسلمان با عرفا در مجله رشد ادب فارسی با دکتر مریم جمشیدی
11 بررسی فرهنگ عامه در کلیدر با بهاره سعیدزاده در دانشگاه پیام نور بجنورد
12- بررسی عناصر داستانی مدیر مدرسه جلال آل احمد با دکتر احمد کریمی که به  عنوان مقاله برتر استان مازندران وکشوری در آموزش وپرورش شناخته شد
13- بررسی باده عرفانی  در حافظ وابن فارض با دکتر کزازی دانشگاه علامه طباطبایی وپژوهش های ادبی دانشگاه شهید بهشتی  که به خاطر نثر ادبی وزیبای آن مورد تقدیر قرار گرفت
14-نقش های جملات عاطفی در شعر حافظ  بر منبای نظریه ی ارتباطی یاکوبسن با دکتر فرشته مومنی و دکتر مراد باقرزاده کاسمانی اسنادان زبان شناسی دانشگاه آزاد چالوس
15-  پایان نامه  که موضوع آن بررسی تلمیحات داستانی در دیوان خاقانی  استاد راهنما دکتر کزازی در 550 صفحه با نمودارها
16-بررسی تاریخ بیهقی برمبنای جامعه شناسی زبان  با دکتر فرشته مومنی و دکتر  احمد غنی پور ملکشاه

  17 - برگزیده مسابقات مقاله نویسی فرهنگیان استان مازندران 3 بار ودهها تشویقی از استان مازندران ووزارت آموزش وپرورش ودانشگاه پیام نور در زمینه پروهش های علمی وادبی ومعلم نمونه وپژوهشگر برتر بابل  ومازندران وکشوری  در سال 92 
18- کتاب گردش سایه ها  مجوعه مقالات علمی وپژوهشی در باره سهراب سپهری  نشر 93 ایلیا رشت با اسلامی
از همین جا همکاری خود را در نگارش مقاله به کلیه استادان گرامی ادب فارسی اعلام می نمایم

شعرها ومطالب این وب در مجلات وسایت های مختلف  چاپ شده وبه ثبت رسیده است واستفاده ار آن ها باذکر منبع بلامانع می باشد در غیر این صورت منع قانونی دارد  
نادر ابراهیمیان 
اینستا گرام من:naderebrahimi72  

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:دوشنبه 12 خرداد 1393-05:18 ب.ظ

مسئله این است

روزی می آیی

و عطر گرم ومردانه ات به درونم می ریزد
روزی که بوی کافور راه افتاده
و دارد از پاهایم بالا می خزد
عشق یا مرگ؟
باید دید
کدام زودتر به قلبم می رسد
دکتر لیلا کرد بچهداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:چهارشنبه 7 خرداد 1393-12:26 ب.ظ

آوای نادر

بامدادان

زمین پر شکوفه
باغچه پر از گل سرخ
بنفشه ها رنگین
سبزی مخملین شاخه ها
درحیاط
خانه غرق آفتاب
در این میان
بوی خوش تو
رها در اشک
موی خوش تو
سپرده به باد
نگاه ارغوانی تو
به عشق
به گل می نشیند
آوای نادر
می آید از کوچه باغ دلدادگی
گل بوسه های عشق
جاری
نادر ابراهیمیانداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:شنبه 3 خرداد 1393-05:03 ب.ظ

نازنین

نازنین

سر از خواب بردار
بهار در راه است
عسق تو
نازنین
نوای نواها می شود
عطر گل سرخ می پراکند
در پس هر گیاه می روید
نام تو نازنین
آن ستاره که در آسمان می درخشد
آینده را برای ما می گشاید
ای نازنین
من تو را سرودم
در شیرینی احساس
در صداقت عاشقانه
ای نازنین
بیا که
بوی خوش گل مریم
دلداده ای، سرمست
در کوچه باغ شیدایی
دست دوست را می فشارد
ای نازنین
بسیار کوچه باغ ها
از دهکده ی عشق عبور می کند
برخیز
به در آر ازتن
شولای بی تفاوتی را
بیا
ای نازنین
بسراییم
جاری ترین سرود عشق را
چراغانی کنیم
کوچه های فردا را
پایان دهیم آواز فردا را
تا باران احساس ببارد
بر شقایق های عاشق
ای نازنین
به تو می اندیشم
باید روشن کنیم
جراغ های رنگین فردا را
ای نازنین
از خار گل سرخ
ترسی نیست
ای نازنین
نادر ابراهیمیانداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:جمعه 2 خرداد 1393-09:22 ب.ظ

سخن بزرگان

آن که با ابلهان جدال کند خرد ندارد :حضرت علی


بزرگترین خیانت این است که به دوست خود که تو را راستگو می پندارد  دروغ بگویی : حضرت علی

با هرکس به اندازه ی خرد آنها سخن گویید: حضرت محمد


یار اگر نادان باشد تنهایی خوش تر است:  بودا


حیله وخیانت اغلب از افراد ناتوان  سر می زند : لارشفو کولد

تمسخر سلاح ضعیفان است: لاول

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست    سخن شناس نه ای جان من خطا این جاست  

                                                                                                           "حافظ"         
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:پنجشنبه 1 خرداد 1393-09:53 ب.ظ

سیاهی

بالاتر از

سیاهی که رنگی نیست
مرا از چه می ترسانی؟
برای زندگی
باید سیاهی راشست
باقی خودش درست می شود
نادر ابراهیمیانداغ کن - کلوب دات کام
نظرات()